Procurement 2020.

U-02/20 - USLUGE ČIŠĆENJA OBJEKTA, SA MATERIJALOM I PRANJEM FASADE - otvoreni postupak

JNMV D-01/20 - NABAVKA DOBARA - CENTRALNI UREĐAJ ZA AUTOMATSKO OTKRIVANJE I DOJAVU POŽARA

JNMV У-10/19 - USLUGE ORGANIZACIJE PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU, OBLIKOVANA U DVE PARTIJE

JNMV Д-09/19 - Javna nabavka dobara - Nabavka scenskih zavesa

OTVORENI POSTUPAK Д-08/19 - Nabavka opreme sistema scenske rasvete

JNMV U-07/19 - Usluge štampanja za potrebe Jugoslovenskog dramskog pozorišta, oblikovana u 3 partije

JNMV R-06/19 - Servis opreme scenske mehanike u Jugoslovenskom dramskom pozorištu

JNMV U-05/19 - Usluga osiguranja zaposlenih i imovine Jugoslovenskog dramskog pozorišta