Procurement

У-05/20, USLUGE - SERVIS OPREME SCENSKE MEHANIKE

U-02/20 - USLUGE ČIŠĆENJA OBJEKTA, SA MATERIJALOM I PRANJEM FASADE - otvoreni postupak

JNMV D-01/20 - NABAVKA DOBARA - CENTRALNI UREĐAJ ZA AUTOMATSKO OTKRIVANJE I DOJAVU POŽARA

JNMV У-10/19 - USLUGE ORGANIZACIJE PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU, OBLIKOVANA U DVE PARTIJE

JNMV U-05/19 - Usluga osiguranja zaposlenih i imovine Jugoslovenskog dramskog pozorišta