Izdavaštvo

Izdavaštvo je oduvek bilo značajna prateća aktivnost JDP. Osim uobičajenih pozorišnih publikacija – plakata, dnevnih i repertoarskih afiša, letaka, pozorišnih programa, JDP je objavilo monografije povodom jubilarnih godišnjica svog osnivanja. Vodeći posebnu brigu o dramskoj književnosti, JDP uz mnoge svoje premijere objavljuje dramska dela i teatrološke radove, i to u okviru edicije Ars Dramatica Nova (ranije Ars Dramatica).