Nabavka 2020.

U-03/20 - OTVORENI POSTUPAK ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - USLUGE FTO I PPZ

U-02/20 - USLUGE ČIŠĆENJA OBJEKTA, SA MATERIJALOM I PRANJEM FASADE - otvoreni postupak

JNMV D-01/20 - NABAVKA DOBARA - CENTRALNI UREĐAJ ZA AUTOMATSKO OTKRIVANJE I DOJAVU POŽARA

2019.

JNMV Д-09/19 - Javna nabavka dobara - Nabavka scenskih zavesa

OTVORENI POSTUPAK Д-08/19 - Nabavka opreme sistema scenske rasvete

JNMV R-06/19 - Servis opreme scenske mehanike u Jugoslovenskom dramskom pozorištu

JNMV U-05/19 - Usluga osiguranja zaposlenih i imovine Jugoslovenskog dramskog pozorišta

JNMV U-04/19 - Usluga omladinske/studentske zadruge za potrebe Jugoslovenskog dramskog pozorišta

JN U-02/19 - Usluga čišćenja objekta Jugoslovenskog dramskog pozorišta sa pranjem fasade za period od godinu dana

JNMV U-01/19 - Usluga organizacija putovanja u zemlji i inostranstvu za potrebe Jugoslovenskog dramskog pozorišta