Gostovanje Radionice integracije David Harrower

Kos

Režija Miki Manojlović

Trajanje predstave 1h 40’ bez pauze

Heroverova drama pripada najsnažnijim dramskim vrhuncima. Sadržaj ove izuzetne drame (zloupotreba maloletne devojčice od strane starijeg muškarca) je skoro idealan predložak za istraživanje u okviru ovogodišnjeg fokusa Radionice Integracije – nasilje nad ženama. “Kos” je predstava koju su, još jednom, stvorili vrsni umetnici u Radionici Integracije.

Igraju: