Trajanje predstave 1h 30' bez pauze

56. Bitef svečano će otvoriti belgijska plesna predstava „Svaki pokušaj će se završiti u skršenim telima i slomljenim kostima“ koreografa mlađe-srednje generacije Jana Martensa. Već sam naslov upućuje na njegov slojevit koncept: dramaturgija predstave svodi se na gradaciju, kombinovanje i razvoj niza pokušaja da se ostvari jedna koreografska ideja.

Reč selektora

Posebno nam je zadovoljstvo da će 56. Bitef svečano otvoriti, a posle njenog ogromnog uspeha na prošlogodišnjem Avinjonskom festivalu, belgijska plesna predstava Svaki pokušaj će se završiti u skršenim telima i slomljenim kostima koreografa mlađe-srednje generacije Jana Martensa. Već sam ovaj neobičan i dugačak naslov upućuje na njegov slojevit koncept: dramaturgija predstave svodi se na gradaciju, kombinovanje i razvoj niza pokušaja da se ostvari jedna koreografska ideja. Ti pokušaji zasnivaju se, pored bazične Martensove zamisli, i na repetitivnoj i „psihodeličnoj“ kompoziciji poljskog autora savremene ozbiljne muzike Henrika Mikolaja Goreckog, kao i na materijalima koje donose plesači, njih čak sedamnaestoro, a koji su različitih godina (od 17 do 70), različitog porekla i različite profesionalne istorije (jedan vid devised theatre-a). Tako se, postepeno,  mozaički sklapa pametan, topao i izuzetno duhovit esej o savremenom plesu, koji spaja i prožima različita pitanja i stavove: ples kao fizički rad, značaj ličnosti plesača (njihovih godina, izgleda, obrazovanja…), razgradnja hijerarhija u stvaralačkom procesu, odnos tela i društvenog poretka.

Ples:

Multimedija

Autor fotografije: Phile Deprez
Autor fotografije: Phile Deprez
Autor fotografije: Phile Deprez
Autor fotografije: Phile Deprez
Autor fotografije: Phile Deprez