Ars Dramatica Nova

Biblioteku ARS DRAMATICA pokrenulo je Jugoslovensko dramsko pozorište 1978. godine, u vreme proslave trideset godina rada, sa namerom da pruži što potpuniji uvid u repertoar, dramska dela, pisce, reditelje, stvaraoce i sve ostalo što je vezano za nastajanje predstave kao umetničkog čina. Biblioteka je obnovljena 2003. godine pod imenom ARS DRAMATICA NOVA.