Издаваштво

Издаваштво је одувек било значајна пратећа активност ЈДП. Осим уобичајених позоришних публикација - плаката, дневних и репертоарских афиша, летака, позоришних програма, ЈДП је објавило монографије поводом јубиларних годишњица свог оснивања. Водећи посебну бригу о драмској књижевности, ЈДП уз многе своје премијере објављује драмска дела и театролошке радове, и то у оквиру едиције Ars Dramatica Nova (раније Ars Dramatica).