Набавка

2020.

У-05/20 - ЈНМВ - УСЛУГЕ СЕРВИС ОПРЕМЕ СЦЕНСКЕ МЕХАНИКЕ

У-02/20 - УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ОБЈЕКТА, СА МАТЕРИЈАЛОМ И ПРАЊЕМ ФАСАДЕ - отворени поступак

ЈНМВ Д-01/20 - НАБАВКА ДОБАРА - ЦЕНТРАЛНИ УРЕЂАЈ ЗА АУТОМАТСКО ОТКРИВАЊЕ И ДОЈАВУ ПОЖАРА

2019.

ЈНМВ Д-09/19 - Јавна набавка добара - Набавка сценских завеса

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Д-08/19 - Набавка опреме система сценске расвете

ЈНМВ Р-06/19 - Сервис опреме сценске механике у Југословенском драмском позоришту

ЈНМВ У-05/19 - Услуга осигурања запослених и имовине Југословенског драмског позоришта

ЈНМВ У-04/19 - Услуга омладинске/студентске задруге за потребе Југословенског драмског позоришта

ЈН У-02/19 - Услуга чишћења објекта Југословенског драмског позоришта са прањем фасаде за период од годину дана

ЈНМВ У-01/19 - Услуга организација путовања у земљи и иностранству за потребе Југословенског драмског позоришта