ЈДП и БГ пракса

Југословенско драмско позориште од 2012. године учествује у програму Градског већа Београда Универзитетска радна пракса – БГ ПРАКСА, с циљем да студентима на завршетку студија или управо дипломираним младим и образованим људима омогући да учешћем у свакодневном животу позоришта, ангажманом на пробама и у уметничком сектору ЈДП у пракси опробају знања стечена током школовања и овладају неким практичним знањима.

Едукативне посете ЈДП-у

Југословенско драмско позориште отвара своја врата за повремене едукативне обиласке позоришта у којима се посетиоци упућују у живот иза кулиса, основе драмске и позоришне уметности , фазе рада потребне за настанак представе, а упознају и историју Југословенског драмског позоришта и његових уметника.

Од сезоне 2012/13, Југословенско драмско позориште је остварило сарадњу с неколико београдских основних и средњих школа (ОШ „Змај Јова Јовановић“, ОШ „Никола Тесла“, ОШ „Владислав Рибникар“, Стручна средња Графичка школа у Београду), као и са Дечјим културним центром Београд и Музејом позоришне уметности Србије. У организованој едукативној посети биле су такође и групе ученика из иностранства (Хрватске, САД, Швајцарске). Успешно је започета и сарадња с Филолошким факултетом, Катедром за италијанистику, чији је циљ да будући филолози упознају потребе рада у позоришту и могућности практичне примене својих знања стечених у регуларном образовању, као и са Факултетом техничких наука Универзитета у Новом Саду, Департманом за архитектуру и урбанизам.

Све посете организоване су у облику огледног часа у позоришту, културној институцији од националног значаја, а сваки обилазак је прилагођен узрасту и знањима, као и жељама и потребама гостију.