Костимографија

Isabelle Lhoas, АСИСТЕНТ: Isabelle De Cannière