Ars Dramatica Nova

Библиотеку ARS DRAMATICA покренуло је Југословенско драмско позориште 1978. године, у време прославе тридесет година рада, са намером да пружи што потпунији увид у репертоар, драмска дела, писце, редитеље, ствараоце и све остало што је везано за настајање представе као уметничког чина. Библиотека је обновљена 2003. године под именом ARS DRAMATICA NOVA.