Zaposleni

Uprava

DIREKTOR

Tamara Vučković Manojlović

UMETNIČKI DIREKTOR

Gorčin Stojanović

POMOĆNIK DIREKTORA

Aleksandra Ilić

TEHNIČKI DIREKTOR

Milivoje Buturović

Administracija

PRAVNA SLUŽBA / PRAVNIK

Dragana Pantelić

Odnosi sa javnošću

PR

Svetlana Paroški

Blagajna

blagajnik

Zoran Živković