Аутори/сарадници гостујућих продукција

Armando Santin, Victoria Thierrée Chaplin