Izjava o zaštiti ličnih podataka

Korišćenjem usluge rezervacije ulaznica ili kontakt forme na sajtu Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda, Kralja Milana 50 (u daljem tekstu “Pozorište”) dajete saglasnost za upotrebu Vaših ličnih podataka. Svi lični podaci prikupljeni ovim putem biće korišćeni isključivo u svrhu kontaktiranja sa službama Pozorišta ili (ukoliko ste oznakom polja potvrdili da želite da dobijate informacije o Pozorištu) radi obaveštavanja o našim aktivnostima. Svim podacima upravlja služba Jugoslovenskog dramskog pozorišta odgovorna za rukovanje ličnim podacima korisnika sajta. Ovi podaci se čuvaju u zaštićenoj bazi podataka i ostaće u pomenutoj bazi dok korisnik ne podnese zahtev za brisanje podataka putem mejla newsletter@jdp.rs. Podaci neće biti prezentovani trećim licima osim na osnovu zakonske obaveze ili punovažnog pristanka lica čiji se podaci obrađuju. Podacima o ličnosti rukuje se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti objavljenom u “Službenom glasniku RS” br. 87/2018. Radi opširnijih informacija o upotrebi svih podataka na našem sajtu, molim Vas da pročitate Politiku zaštite privatnosti.

Politika zaštite privatnosti

Jugoslovensko dramsko pozorište iz Beograda, Kralja Milana 50 (u daljem tekstu “Pozorište”) veoma ozbiljno shvata privatnost Vaših podataka. Naša Politika zaštite privatnosti je osmišljena kako biste bili obavešteni o praksi Pozorišta u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem i otkrivanjem podataka koje dostavite prilikom pristupanja internet sajtu www.jdp.rs. Molimo Vas da je pažljivo pročitate i upoznate se pravilima iste, jer bilo kakvo korišćenje ove internet stranice podrazumeva Vaše prihvatanje uslova navedenih u ovom dokumentu. Pristupanjem ovom internet sajtu, Vi potvrđujete da ste saglasni sa obavezujućim karakterom ove Politike zaštite privatnosti, i dajete pristanak da se podaci o Vama prikupljaju, koriste i otkrivaju u skladu sa ovom Politikom zaštite privatnosti. Ova Politika privatnosti donosi se u cilju usklađivanja sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti objavljenom u “Službenom glasniku RS” br. 87/2018 i  Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). Opšti Propisi Zaštite Podataka (GDPR) su propisi (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta doneti dana 27. aprila 2016. godine za zaštitu fizičkih lica kada se radi o upotrebi ličnih podataka i prenosu takvih podataka. Pogledajte tekst ovde https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32016R0679

Informacije koje prikupljamo i obrađujemo

Informacije koje Pozorište prikuplja i obrađuje su sledeće:

 • informacije na osnovu kojih možete biti lično identifikovani kao što su ime, prezime, e-mail adresa i broj telefona (u daljem tekstu: lični podaci)
 • informacije koje se odnose na Vas ali Vas ne identifikuju kao pojedinca

Način prikupljanja informacija

Pozorište prikuplja podatke o Vama direktno kada nam iste Vi dostavite ili automatski dok koristite sajt.

Lični podaci

Prikupljamo samo one lične podatke koje Vi želite da nam dostavite prilikom korišćenja našeg sajta. Lični podaci koje prikupljamo mogu da obuhvate informacije koje navedete:

 • popunjavanjem ili korišćenjem formulara “Kontaktirajte nas” na sajtu
 • prilikom rezervacije ulaznica za neku od predstava sa repertoara putem forme za rezervaciju
 • druge informacije koje nam dostavite na bilo koji način

Vi niste dužni da nam dostavljate nikakve lične podatke, ali u tom slučaju postoji mogućnost da nećete moći da koristite sadržaje sajta koji se odnose na rezervaciju ulaznica ili kontaktiranje zaposlenih.

Automatsko prikupljanje podataka

Automatski, dok koristite sajt, možemo da prikupljamo podatke koji uključuju detalje o korišćenju, IP adrese i informacije prikupljene putem kolačića i druge tehnologije za praćenje. Pristupanjem našem sajtu Vi se saglašavate da možemo da automatski prikupljamo i obrađujemo navedene podatke.

Informacije koje možemo prikupljati automatski prilikom Vašem pristupanja sajtu, dok pretražujete sajt i aktivni ste na njemu, su određene informacije o Vašoj opremi, aktivnostima i obrascima pretraživanja, uključujući i:

 • Detalje o Vašim posetama našem sajtu, uključujući i podatke o saobraćaju, podatke o lokaciji, evidencije i druge podatke o komunikaciji i izvorima kojima pristupate i koristite na sajtu;
 • Informacije o računaru i internet konekciji, uključujući i Vašu IP adresu, operativni sistem i tip pretraživača.

Informacije koje automatski prikupljamo nam pomažu da poboljšamo sajt i pružimo bolju i personalizovanu uslugu jer nam omogućavaju da procenimo broj naših posetilaca i njihove obrasce korišćenja sajta, da sačuvamo informacije o Vašim preferencijama, što nam omogućava da sajt prilagodimo Vašem interesovanju, da ubrzamo Vašu pretragu, da Vas prepoznamo kada ponovo posetite sajt, kao i da analiziramo kako korisnici koriste sajt za interne potrebe u oblasti marketinga i istraživanja.

U ovom slučaju, Pozorište može poslati informacije partnerima, pružaocima usluga i ostalima koji ih obrađuju za nas, u skladu sa našim instrukcijama, i u skladu sa ovom politikom i svim drugim odgovarajućim merama sigurnosti. Ovi partneri nam pružaju usluge, kao što su razvoj, održavanje, podrška klijentima, informacione tehnologije, plaćanja, prodaje, marketing, analize podataka. Oni imaju pristup informacijama, neophodnim za obavljanje ovih aktivnosti u naše ime, i oni neće otkrivati podatke ili ih koristiti u druge svrhe.

Kolačići i druge tehnologije

Tehnologije koje koristimo za automatsko prikupljanje podataka mogu obuhvatiti:

 • Kolačiće (ili kolačiće pretraživača). Kolačić je mala datoteka koja se nalazi na hard disku Vašeg računara. Vi možete da odbijete kolačiće pretraživača odgovarajućim podešavanjem na Vašem pretraživaču. Međutim, ako izaberete ovu opciju, možda nećete moći da pristupite određenim delovima našeg sajta. Ukoliko ne podesite podešavanja pretraživača tako da ne prihvatate kolačiće, naš sistem će postavljati kolačiće kada posetite naš sajt pomoću pretraživača.
 • Fleš kolačiće. Određene funkcije našeg sajta mogu koristiti lokalno sačuvane elemente (ili fleš kolačiće) za prikupljanje i skladištenje informacija o Vašim željama i navigaciji ka našem sajtu, sa njega kao i na naš sajt. Za fleš kolačiće ne važe ista podešavanja pretraživača koja se koriste za kolačiće pretraživača.

Kako koristimo informacije

Pozorište koristi informacije koje prikupimo o Vama ili koje nam Vi dostavite, uključujući i sve lične podatke:

 • da bismo Vam obezbedili informacije ili usluge koje tražite od nas;
 • da bismo Vam dostavljali obaveštenja, uz Vašu saglasnost;
 • da bismo Vam omogućili da koristite interaktivne funkcije na našem sajtu;

Obezbeđenje sigurnosti Vaših ličnih informacija i drugih podataka

Jugoslovensko dramsko pozorište preduzima sve potrebne mere kako bi Vaše lične informacije bile sigurne. U tom cilju, samo ovlašćena služba Jugoslovenskog dramskog pozorišta odgovorna za rukovanje ličnim podacima korisnika sajta ima pristup Vašim ličnim podacima. Pored toga, primenjujemo mere koje treba da zaštite Vaše lične podatke od slučajnog gubitka i neovlašćenog pristupa, korišćenja, promene i otkrivanja. Sve informacije koje nam dostavite čuvaju se u zaštićenim bazama podataka. Radi zaštite Vaših informacija, uspostavili smo mehanizme koji Vam omogućavaju da upravljate svojim informacijama tako što možete da podesite pretraživač da odbije sve ili neke kolačiće pretraživača, ili da Vas upozori kada se kolačići šalju. Ako onemogućite ili odbijete kolačiće, imajte na umu da neki delovi ovog sajta mogu biti nedostupni ili da neće pravilno funkcionisati.

Prenos informacija putem interneta nije potpuno siguran. Iako ćemo se mi potruditi da zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo da garantujemo bezbednost Vaših ličnih podataka koji su dostavljeni na naš sajt. Svaki prenos ličnih podataka je na sopstveni rizik. Mi nismo odgovorni ukoliko ne podesite privatnost ili ne uzmete u obzir mere bezbednosti koje su date na sajtu.

Ako ste zabrinuti za sigurnost, molimo Vas da nas kontaktirate putem mejla newsletter@jdp.rs.

Otkrivanje Vaših informacija

Pozorište može otkrivati prikupljene informacije o korisnicima (lične podatke koje prikupljamo mi, ili ih Vi dostavljate kao što je navedeno u ovoj Politici zaštite privatnosti) isključivo:

 • da bi se ispunila svrha zbog koje ste dostavili informacije;
 • u druge svrhe uz Vašu saglasnost;
 • ako smo dužni da otkrijemo ili podelimo Vaše lične podatke da bismo ispunili svoju zakonsku obavezu (na primer ako za to dobijemo sudski nalog)
 • ako verujemo da je otkrivanje informacija neophodno ili primereno za zaštitu naših prava, imovine, bezbednosti, naše publike ili drugih lica.

Pristup i ispravljanje Vaših informacija

Možete zatražiti obaveštenje, izvršiti uvid ili zatražiti kopiju podataka koje obrađujemo, ili ostvariti neka od prava na osnovu izvršenog uvida: da ažurirate svoje lične podatke koje mi posedujemo tako što ćete nas kontaktirati na mejl newsletter@jdp.rs. Ako ne želite da Pozorište na bilo koji način koristi Vaše podatke, možete poslati Zahtev za brisanje podataka na mejl newsletter@jdp.rs.

Drugi internet sajtovi

Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici zaštite privatnosti, što znači da ova Politika zaštite privatnosti ne važi za te sajtove, te Vam stoga preporučujemo da pažljivo pročitate politiku zaštite privatnosti svakog sajta koji posetite. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Maloletni korisnici

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Roditelji koji veruju da su njihova deca ostavila lične podatke i koji žele da to provere, odnosno da ti podaci budu izbrisani nas mogu kontaktirati ovde newsletter@jdp.rs

Izmene naše Politike zaštite privatnosti

Pozorište zadržava pravo da promeni ili modifikuje ovu Politiku zaštite privatnosti da bi se primenile nove tehnologije, regulative ili u druge svrhe, bez prethodne najave. Stoga, molimo Vas da sledeći put kada posetite naš sajt, ponovo proverite uslove kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama do kojih je došlo. Sve informacije o izmenama u našoj Politici zaštite privatnosti ćemo objaviti na ovoj stranici. Ako nastavite da koristite Usluge nakon što ove promene stupe na snagu, Vi se slažete sa novom Politikom zaštite privatnosti. Datum kada je Politika zaštite privatnosti poslednji put revidirana nalazi se na dnu stranice.

Kontakt informacije

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili komentar u vezi sa ovom Politikom zaštite privatnosti ili želite da postavite pitanje u vezi svojih ličnih podataka, to možete učiniti putem sledećeg maila: newsletter@jdp.rs

Ova politika zaštite privatnosti stupa na snagu 01.09.2019.