Плакати

ЈДП негује свој визуелни идентитет одабиром сарадника који креирају плакате. Од сезоне 2017/2018. за ЈДП плакате креира дизајнер Мирко Илић. У периоду од 2013. до 2017. дизајн је био поверен тиму McCann Beograd. У континуитету од 2009. до краја 2012. плакате је радио Славимир Стојановић. За Југословенско драмско позориште радили су и Игор Миловановић, Иван Шијак, Слободан Машић, Миодраг Бата Кнежевић, Иван Мутавџић, Бранко Росић...