Plakati

JDP neguje svoj vizuelni identitet odabirom saradnika koji kreiraju plakate. Od sezone 2017/2018. za JDP plakate kreira dizajner Mirko Ilić. U periodu od 2013. do 2017. dizajn je bio poveren timu McCann Beograd. U kontinuitetu od 2009. do kraja 2012. plakate je radio Slavimir Stojanović. Za Jugoslovensko dramsko pozorište radili su i Igor Milovanović, Ivan Šijak, Slobodan Mašić, Miodrag Bata Knežević, Ivan Mutavdžić, Branko Rosić...