Saradnik

Koncert za dva hibridna klavira i sintisajzere + Izvanredni Bob (vizuelni identitet)