JDP i BG praksa

Jugoslovensko dramsko pozorište od 2012. godine učestvuje u programu Gradskog veća Beograda Univerzitetska radna praksa – BG PRAKSA, s ciljem da studentima na završetku studija ili upravo diplomiranim mladim i obrazovanim ljudima omogući da učešćem u svakodnevnom životu pozorišta, angažmanom na probama i u umetničkom sektoru JDP u praksi oprobaju znanja stečena tokom školovanja i ovladaju nekim praktičnim znanjima.

Edukativne posete JDP-u

Jugoslovensko dramsko pozorište otvara svoja vrata za povremene edukativne obilaske pozorišta u kojima se posetioci upućuju u život iza kulisa, osnove dramske i pozorišne umetnosti , faze rada potrebne za nastanak predstave, a upoznaju i istoriju Jugoslovenskog dramskog pozorišta i njegovih umetnika.

Od sezone 2012/13, Jugoslovensko dramsko pozorište je ostvarilo saradnju s nekoliko beogradskih osnovnih i srednjih škola (OŠ „Zmaj Jova Jovanović“, OŠ „Nikola Tesla“, OŠ „Vladislav Ribnikar“, Stručna srednja Grafička škola u Beogradu), kao i sa Dečjim kulturnim centrom Beograd i Muzejom pozorišne umetnosti Srbije. U organizovanoj edukativnoj poseti bile su takođe i grupe učenika iz inostranstva (Hrvatske, SAD, Švajcarske). Uspešno je započeta i saradnja s Filološkim fakultetom, Katedrom za italijanistiku, čiji je cilj da budući filolozi upoznaju potrebe rada u pozorištu i mogućnosti praktične primene svojih znanja stečenih u regularnom obrazovanju, kao i sa Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Departmanom za arhitekturu i urbanizam.

Sve posete organizovane su u obliku oglednog časa u pozorištu, kulturnoj instituciji od nacionalnog značaja, a svaki obilazak je prilagođen uzrastu i znanjima, kao i željama i potrebama gostiju.