Ultima vez, Brisel, Belgija 54/55. BItef

Tragovi

Režija i koreografija: Vim Vandekejbus

Trajanje predstave 1h 40' bez pauze

Na svečanom otvaranju 54/55. Bitefa biće izvedena predstava „Tragovi“, novi projekat jednog od vodećih evropskih i svetskih koreografa, Vima Vandekejbusa, u izvođenju njegove kompanije Ultima vez iz Brisela. Ova koreografija je vrlo energična, duhovita i uzbudljiva, ima elemente govornog teatra i zasniva se na izoštrenom dramaturškom luku, ali koji nije nimalo ilustrativan. On počinje od scena narušavanja prirodne ravnoteže, s jednim ubistvom i probijanjem autoputa kroz šumu, a završava se komičnom, ali pretećom scenom u obliku „osvete prirode“, s tri medveda u glavnim ulogama.

O predstavi

U predstavi Tragovi, Vim Vandekejbus prati tragove koje je ostavio za sobom. On se osvrće ka intuicijama od kojih je i krenulo njegovo traganje: ka drami impulsa i instinkta; ka igri energija i intenziteta. U očaravajućoj prirodi Rumunije, u poslednjim prašumama Evrope, Vandekejbus kreće u potragu za tragovima starijim od čoveka i njegovih sećanja. Za „unutarnjom pričom“, za pričom koja se odvija pre i mimo jezika, te može biti ispričana isključivo putem plesa i muzike.
To je potraga za tragovima prirode koje je telo zaboravilo ili potisnulo. U kojoj meri priroda još uvek živi u čoveku? U kojoj meri ima životinje u čoveku? Šta biva kada se nađemo izloženi riziku ili opasnosti, kada moramo da donesemo intuitivnu odluku da bismo preživeli?

O autoru

VIM VANDEKEJBUS (1963) je koreograf, plesač, filmski stvaralac i fotograf. Sredinom osamdesetih osnovao je svoju plesnu kompaniju Ultima vez. Izuzetan umetnički debi je ostvario prvom predstavom, What the body does not remember (1986), koja je osvojila nagradu „Bessie“, koja se dodeljuje za inovativno stvaralaštvo.

Njegov rad se prevashodno fokusira na nepomirljive konflikte između tela i uma, osećanja i intelekta, muškarca i žene, prirode i kulture, čoveka i životinje, grupe i pojedinca, iluzije i stvarnosti. Vandekejbusov rad karakteriše gotovo opsesivno ponavljanje jednog problema: na koji se način čovek ponaša u ekstremnim situacijama. Ono što mu je, u tom kontekstu, naročito bitno, jeste ono što naziva „trenutkom katastrofe“ – što ga, koliko god ironično delovalo, ne sprečava da u svoj rad uvodi humor, razigranost, pa čak i neku šaljivu lakoću.

Njegove predstave predstavljaju prelaz sa tenzija koje vladaju među telima na čisto fizičkom nivou ka kompleksnijim tenzijama kakve su one koje postoje između grupa i pojedinaca. Postavio je tragedije Jana Dekorta i Euripida, ali i ostvario saradnju sa savremenim autorima poput Barta Meulemana, Petera Verhelsta i Pietera de Bujsera. Njegovi skorašnji radovi, kakvi su Mockumentary of a Contemporary Saviour i TrapTown, otkrivaju njegovu duboku uznemirenost trenutnom političkom situacijom na globalnom nivou.

Izvod iz kritika

„Tragovi ni u kom slučaju nisu samo koreografija: to je istraživanje dubina ljudske prirode, ispričano putem živahnih tela i spektakularnih scenskih efekata.“

Marijevitora Veneruzo, teatro.it

„Čini se da je Vandekejbusu pozlilo od štete koju nanosimo prirodi, a time i sami sebi. Budući da je sada u antropocenu sve humanizovano, ova nova ljudska priroda deluje znatno okrutnije i surovije nego prava.“

Piter T’Jonk, pzazz.theater

„Performeri izvode te primalne scene kombinacijom fizičkog pozorišta i savremenog plesa. Jezik koji Vandekejbus stvara visceralan je, zahtevan, a povremeno i haotičan. Iako plesači jure po sceni, bacaju jedni druge i skaču od partnera do partnera, Vandekejbusov pristup ispunjava prostor pritom ga ne opterećujući.“

Luiza Luis, Britiš tieter gajd

Kreirali i izvode:

Multimedija

Fotografija: Danny Willems, Wim Vandekeybus
Fotografija: Danny Willems, Wim Vandekeybus
Fotografija: Danny Willems, Wim Vandekeybus